Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Om klubben
Boka speltider

Nu kan du boka dina speltider enkelt och snabbt direkt på webben! Använd följande länk för att boka, här finns också en instruktionsvideo om hur bokningssystemet fungerar på klubben.

Länk: www.bokatennis.nu/kristianstadstk

Medlem

För 2018 har vi följande medlemspriser, Junior 150kr och Senior 300kr. 


Email: adrian.fallenkvist@bredband.net

Pris för abonnent

(Du måste vara medlem för att teckna abonnemang)

Vardagar07.00-16.00kostar 80 kr/timmen
Vardagar16.00-22.00kostar 120 kr/timmen

Lördag - söndag kostar 100 kr/timmen

Pris för lösspel
Medlem - alla dagar
07.00-22.00kostar 130 kr/timmen
Icke medlem - alla dagar16.00-22.00kostar 180 kr/timmen
Veterangruppen

Kostnad: 70:- / timme och bana.

Spel utomhus

OBS! För nybörjare och nya spelare tillkommer en medlemsavgift på 150 kr per år för juniorer samt 300 kr per år för seniorer.

 

Regler för inomhusabonnemang för KTK

 

(Beslutade av styrelsen den 23 april 1997)

Villkor för abonnemang
 • För att få teckna abonnemang av tennistid inomhus i Kristianstads Tennisklubb krävs medlemskap.
 • Även den som regelbundet spelar på abonnemangstid skall vara medlem i Kristianstads Tennisklubb.
Spelperiod
 • Förändringar - villkor och betalning

 • Från och med 1 januari 2011 ändras reglerna för er som tecknat inomhusabonnemang i Kristianstads Tennisklubb. Ni som är våra mest trogna spelare premieras genom att de nya villkoren ger er tillträde till spel under årets samtliga 52 veckor! Betalning sker dock endast för 46 veckor - vilket innebär 6 veckors fritt spel.

 • De nya abonnemangsreglerna innebär alltså en del fördelar för dig som spelar och ökad flexibilitet. Under utomhussäsongen ges till exempel möjlighet att spela utomhus på den timme som är abonnerad, om denna ej är bokad.

 • Abonnemang kan sägas upp under löpande spelperiod.
 • Uppsägningstiden är tre månader för vardera parten och skall ske skriftligen.
 • Abonnemang löper tillsvidare om uppsägning ej sker.
 • Abonnemang får ej överlåtas på annan person utan medgivande från klubbens intendent.
Betalning
 • Debitering sker halvårsvis i förskott.
 • Betalning skall ske i förskott mot erhållen faktura.
 • Betalas ej fakturan inom föreskriven tid uttas påminnelseavgift.
 • Betalas ej fakturan trots påminnelse har Kristianstads Tennisklubb rätt att säga upp abonnemanget med omedelbar verkan samt överlämna ärendet till inkasso.
Tid för tävlingar m.m
 • Kristianstads Tennisklubb äger rätt att vid behov disponera abonnerade tider för tävlingar, kurser och andra arrangemang samt för nödvändiga underhålls- och reparationsarbeten.
 • Abonnent som drabbas skall erbjudas ny speltid eller erhålla ekonomisk gottgörelse genom avdrag på nästkommande faktura.
Ordnings- och ansvarsregler
 • Abonnenten skall iaktta de ordningsregler som gäller för anläggningen, vilka meddelas via anslag eller på annat sätt.
 • Kristianstads Tennisklubb ansvarar ej för rackets, annan utrustning eller värdesaker som lämnas utan uppsikt inom anläggningen.
Abonnemangsschema

Hittar du på www.bokatennis.nu/kristianstadstk

 

 
Våra sponsorer