SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Om klubben

 

Driftsmodell för styrelse & kommittéer

Det löpande arbetet i Kristianstads Tennisklubb sker i kommittéer. Detta ger möjlighet för styrelsen att kunna fokusera på mer övergripande och strategiska frågeställningar som för klubben mot sitt långsiktiga visionsmål. 

 

Klubbens vision


"Det naturliga valet för alla som vill spela tennis och padel genom hela livet".

 

Klubbens värderingar 

 

Respekt - Vi respekterar alla som vill spela tennis och padel oavsett ålder, kön eller religion i vår klubb.

 

Delaktighet - Vi bryr oss om, bemöter dig väl, värnar om gemenskap och tycker det är viktigt att du känner tillhörighet i klubben.

 

Vilja - Vi vill framåt och hela tiden utvecklas, så vi kan erbjuda dig bästa förutsättningar för att lyckas med din sport.

 

Engagemang - Vi älskar tennis och padel och vill hjälpa dig känna samma glädje som medlem och utövare i vår klubb.

 

Kommittéerna drivs av styrelsemedlemmar enligt nedan:

 

Drift

Kommittéansvarig: Jonas Alftén

 

 Ansvarsområden

-      Ekonomi

-      Personal

-      GDPR

-      Sportadmin

-      Anläggning / lokaler

-      Cafeteria

-      Trivsel (utöver spelaktiviteter)

 

 

Tävling & Träning

Kommittéansvarig: Fredrik Östensson

Biträdande kommittéansvar: Lukas Karlsson (adjungerad styrelsemedlem)

 

Ansvarsområden

-      Senior-/ juniorträning, tävling inom tennis och padel

-      Sparringserie

-      Frukosttennis

-      After Work

-      Läger- och Campverksamhet

 

 

 

Marknad & PR

Kommittéansvarig: Lena Ernberg

 

Ansvarsområden

-      Sponsor och reklamavtal

-      Aktiviteter riktade mot nya och befintliga sponsorer

-      Utveckling och breddning av verksamhet

-      Aktiviteter riktade mot presumtiva nya klubbmedlemmar

-      Prissättningsfrågor bereds inom marknad med förankring i styrelsen

-      Hemsida

 

GDPR:

 

När man blir medlem i Kristianstads Tennisklubb behöver man uppge namn, adress, mailadress och fullständigt personnummer. Era uppgifter matas in i något som heter SportAdmin, en nätbaserad. plattform. Fyra personer har tillgång till detta register (kanslist, kassör, sekreterare och chefstränare). 
Det är också en kvalitetssäkring för de LOK-stödbidrag som som staten delar ut baserat på aktiviteter i föreningar

 

Vi lämnar inte ut några uppgifter till tredje part och det är bara den person som verkligen behöver ta del av uppgifterna som har tillgång till dem. Är du osäker på något så kontakta Lukas så kan han svara på dina frågor.
Lukas: kansli@kristianstadstennisklubb.se (0735013433)

 

 

Boka speltider

Nu kan du boka dina speltider enkelt och snabbt direkt på webben! Använd följande länk för att boka, här finns också en instruktionsvideo om hur bokningssystemet fungerar på klubben.

Länk: Playtomic

Medlem

För 2022 har vi följande medlemspriser, Junior 200kr och Senior 400kr. 

 

Email: kansli@kristianstadstennisklubb.se

Pris för abonnent

(Du måste vara medlem för att teckna abonnemang)

Vardagar 07.00-16.00 kostar 100 kr/timmen
Vardagar 16.00-22.00 kostar 140 kr/timmen

Lördag - söndag 07.00-22.00    kostar 100 kr/timmen


Pris för lösspel 
Medlem - Vardagar  07.00-16.00 kostar 120 kr/timmen
Medlem - Vardagar
Medlem - Lördag-söndag
16.00-22.00
07.00-22:00
kostar 160 kr/timmen
kostar 120 kr/timme
Ej medlem - Måndag-söndag 07.00-22.00 kostar 200 kr/timmen
Tennis - Utomhus 
Lösspel - kostar 100 kr/timmen
Ej medlem - kostar 150 kr/timmen
Padel - Utomhus
Lösspel - kostar 200 kr/timmen
Ej medlem - kostar 250 kr/timmen
 
 

 

Regler för inomhusabonnemang för KTK

(Beslutade av styrelsen den 23 april 1997)

Villkor för abonnemang

 • För att få teckna abonnemang av tennistid inomhus i Kristianstads Tennisklubb krävs medlemskap.
 • Även den som regelbundet spelar på abonnemangstid skall vara medlem i Kristianstads Tennisklubb.

Spelperiod

 • Förändringar - villkor och betalning

 • Från och med 1 januari 2011 ändras reglerna för er som tecknat inomhusabonnemang i Kristianstads Tennisklubb. Ni som är våra mest trogna spelare premieras genom att de nya villkoren ger er tillträde till spel under årets samtliga 52 veckor! Betalning sker dock endast för 46 veckor - vilket innebär 6 veckors fritt spel.

 • De nya abonnemangsreglerna innebär alltså en del fördelar för dig som spelar och ökad flexibilitet. Under utomhussäsongen ges till exempel möjlighet att spela utomhus på den timme som är abonnerad, om denna ej är bokad.

 • Abonnemang kan sägas upp under löpande spelperiod.
 • Uppsägningstiden är tre månader för vardera parten och skall ske skriftligen.
 • Abonnemang löper tillsvidare om uppsägning ej sker.
 • Abonnemang får ej överlåtas på annan person utan medgivande från klubbens intendent.

Betalning

 • Debitering sker halvårsvis i förskott.
 • Betalning skall ske i förskott mot erhållen faktura.
 • Betalas ej fakturan inom föreskriven tid uttas påminnelseavgift.
 • Betalas ej fakturan trots påminnelse har Kristianstads Tennisklubb rätt att säga upp abonnemanget med omedelbar verkan samt överlämna ärendet till inkasso.

Tid för tävlingar m.m

 • Kristianstads Tennisklubb äger rätt att vid behov disponera abonnerade tider för tävlingar, kurser och andra arrangemang samt för nödvändiga underhålls- och reparationsarbeten.
 • Abonnent som drabbas skall erbjudas ny speltid eller erhålla ekonomisk gottgörelse genom avdrag på nästkommande faktura.

Ordnings- och ansvarsregler

 • Abonnenten skall iaktta de ordningsregler som gäller för anläggningen, vilka meddelas via anslag eller på annat sätt.
 • Kristianstads Tennisklubb ansvarar ej för rackets, annan utrustning eller värdesaker som lämnas utan uppsikt inom anläggningen.

 

 

 
Våra sponsorer